XXVII Niedziela Zwykła w Roku C

XXVII Niedziela Zwykła w Roku C

pomocna dlon„Apostołowie prosili Pana: Przymnóż nam wiary. Pan rzekł: Gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, powiedzielibyście tej morwie: Wyrwij się z korzeniem i przesadź się w morze, a byłaby wam posłuszna. Kto z was, mając sługę, który orze lub pasie, powie mu, gdy on wróci z pola: Pójdź i siądź do stołu? Czy nie powie mu raczej: Przygotuj mi wieczerzę, przepasz się i usługuj mi, aż zjem i napiję się, a potem ty będziesz jadł i pił? Czy dziękuje słudze za to, że wykonał to, co mu polecono? Tak mówcie i wy, gdy uczynicie wszystko, co wam polecono: Słudzy nieużyteczni jesteśmy; wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać.”

(Łk 17,5-10)

Lectio

Pomódl się do Ducha Świętego prosząc Go, aby rozjaśnił Twój umysł w celu rozważenia Słowa Bożego. Proś o czyste serce i czystość umysłu. Staraj się skoncentrować na Ewangelii, odsuwając myśli, które będą zaprzątać Twoją głowę.

Przeczytaj powoli tekst Ewangelii. Zrób to jeszcze raz, zdanie po zdaniu. Czy jest jakieś słowo, albo zdanie, które Cię w jakiś sposób uderzyło? Dlaczego?

Spójrz na Apostołów. Wyobraź sobie ich proszących Jezusa o przymnożenie wiary. Czy Ty też chcesz, żeby Pan wzmocnił Twoją wiarę?

Jezus Chrystus mówi o morwie i ziarnku gorczycy. Morwa jest rośliną, która bardzo mocno zakorzenia się w ziemię. Wprost niemożliwe jest przesadzenie jej w inne miejsce. Ziarnko gorczycy natomiast jest najmniejszym ziarenkiem, z którego wyrasta w późniejszym czasie roślina. Zauważasz, że Jezus chce Ci zrobić wyrzut, że nie masz jeszcze mocnej wiary? Jak myślisz dlaczego? Możesz widzisz, że świat jest taki okrutny, tyle w nim zła – zadajesz sobie pytanie: co Pan Bóg na to?

A Jezus mówi: „gdybyście mieli wiarę…”

Pomyśl, co przeszkadza Ci w relacji do Boga? Może jakieś przykre wydarzenie z ostatnich dni, tygodni? Oddaj tą sprawę Bogu.

Meditatio

Wyobraź sobie Jezusa Chrystusa, który odpowiada Ci na Twoje pytanie o wiarę. Wyobraź sobie Jego pełne miłości spojrzenie, które chce dodać Ci siły do dalszej walki o życie duchowe w tym świecie. Pan Jezus zachęca Cię teraz, abyś stał się sługą na tym świecie. Chciałby powiedzieć Ci, że do końca Twojego życia pozostanie tajemnicą Boża sprawiedliwość na świecie. Zamiast zastanawiać się nad nią, warto walczyć o dobroć i miłość. Twoja wiara nie wzrośnie, jeśli ciągle będziesz tkwił w swoich słabościach i słabościach tego świata. Tylko służba pokorna i oddana jest w stanie umocnić nasza wiarę i więź z Bogiem.

Oratio et contemplatio

Psalm 16
Zachowaj mnie, Boże, bo chronię się u Ciebie,
mówię Panu: «Tyś jest Panem moim;
nie ma dla mnie dobra poza Tobą».
Ku świętym, którzy są na Jego ziemi,
wzbudził On we mnie miłość przedziwną!
Ci, którzy idą za obcymi [bogami],
pomnażają swoje boleści.
Nie wylewam krwi w ofiarach dla nich,
imion ich nie wymawiam swoimi wargami.
Pan częścią dziedzictwa i kielicha mego:
To właśnie Ty mój los zabezpieczasz.
Sznur mierniczy wyznaczył mi dział wspaniały
i bardzo mi jest miłe to moje dziedzictwo.
Błogosławię Pana, który dał mi rozsądek,
bo nawet nocami upomina mnie serce.
Stawiam sobie zawsze Pana przed oczy,
nie zachwieję się, bo On jest po mojej prawicy.
Dlatego się cieszy moje serce, dusza się raduje,
a ciało moje będzie spoczywać z ufnością,
bo nie pozostawisz mojej duszy w Szeolu
i nie dozwolisz, by wierny Tobie zaznał grobu.
Ukażesz mi ścieżkę życia,
pełnię radości u Ciebie,
rozkosze na wieki po Twojej prawicy.
Podziękuj Bogu za to słowo. Pomódl się jeszcze chwilę, prosząc o wiarę dla siebie i swoich bliskich.