XXVII Niedziela Zwykła w Roku C

XXVII Niedziela Zwykła w Roku C

jezus_uitkijk„Stało się, że Jezus zmierzając do Jerozolimy przechodził przez pogranicze Samarii i Galilei. Gdy wchodzili do pewnej wsi, wyszło naprzeciw Niego dziesięciu trędowatych. Zatrzymali się z daleka i głośno zawołali: Jezusie, Mistrzu, ulituj się nad nami. Na ich widok rzekł do nich: Idźcie, pokażcie się kapłanom. A gdy szli, zostali oczyszczeni. Wtedy jeden z nich widząc, że jest uzdrowiony, wrócił chwaląc Boga donośnym głosem, upadł na twarz do nóg Jego i dziękował Mu. A był to Samarytanin. Jezus zaś rzekł: Czy nie dziesięciu zostało oczyszczonych? Gdzie jest dziewięciu? żaden się nie znalazł, który by wrócił i oddał chwałę Bogu, tylko ten cudzoziemiec. Do niego zaś rzekł: Wstań, idź, twoja wiara cię uzdrowiła.”

(Łk 17,11-19)

Lectio

Proś Ducha Świętego o światło i natchnienie do uważnego wsłuchiwania się w Boże słowo. Postaraj się wyciszyć i skupić na każdym słowie. Czy jest jakieś zdanie, które szczególnie zapadło Ci w serce? Dlaczego?

Jezus Chrystus dzisiaj ukazuje nam historię dziesięciu trędowatych, z których tylko jeden jest w stanie wyrazić swoją wdzięczność. Zaskakujące jest to, że pomimo łaski otrzymanej od Boga i widzialnego znaku w postaci uzdrowienia, człowiek nadal nie jest w stanie dostrzec Boga w swoim życiu.

A czy Ty w ostatnim tygodniu byłeś świadkiem jakiegoś wydarzenia, w którym Bóg w szczególny sposób okazał swoją pomoc? Czy jesteś Bogu wdzięczny za ostatni tydzień życia?

Meditatio

Tylko człowiek mądry jest w stanie dziękować za otrzymane dary. Głupiec natomiast weźmie, co chciał wziąć i odejdzie nie zwracając uwagę na trud, który ktoś poniósł. Warto dzisiaj spojrzeć na Chrystusa, który nie chciał, aby Mu dziękowano. Chciał natomiast, aby każdy z nas dostrzegł interwencją Bożą w naszym życiu. W rzeczywistości Bóg ciągle czuwa nad swoim stworzeniem i ratuje go z każdej opresji.

Warto dzisiaj pomyśleć nad chwilami trudnymi w życiu. Czy zostały one już rozwiązane? Czy dostrzegamy w nich Bożą opiekę?

Jeżeli natomiast masz jakiś problem proś Boga o pomoc, ale pamiętaj, aby wyrazić swoją wdzięczność, za wszystko, co już posiadasz.

Oratio

Podziękuj dzisiaj Bogu za wszystko, co masz, to kim jesteś. Podziękuj za rodziców, rodzeństwo, znajomych. Podziękuj Bogu za wiarę, zdrowie, życie. Poświęć ten czas Panu Bogu, chwaląc Go jak samarytanin.

Actio

Postaraj się w najbliższym czasie dostrzec Boga w swoim życiu. Może w konkretnej sytuacji, a może w drugim człowieku.