Loading...

(Just one moment)

Witaj Królowo, Matko i Nadziejo Nasza

Przygotowania do tego wyjątkowego dnia rozpoczęły się już kilka miesięcy wcześniej poprzez misje parafialne oraz rekolekcje, które prowadził ojciec Jarosław Obroślak, paulin. Już na kilka dni przed Jej przyjazdem widać było pięknie przystrojone ulice i domy. Stanął również tron, z którego Maryja miała patrzeć na Nas. Aż nadszedł wreszcie ten upragniony dla Nas wszystkich dzień 24 września 2008 roku. Już za chwilę Matka Boża miała przybyć do Naszej parafii. Na nieco ponad godzinę przed Jej przybyciem ludzie zaczęli gromadzić się w świątyni, by formować procesję. Na jej czele stanęli księża, ministranci, lektorzy, harcerze, strażacy, osoby niosące obrazy i chorągwie, poczty sztandarowe, dzieci komunijne oraz osoby wyznaczone do niesienia obrazu Matki Najświętszej. Pierwszym miejscem spotkania z Naszą Matką był plac przy Gminnym Ośrodku Kultury oraz Ośrodku zdrowia. W chwilę po dotarciu na miejsce nadjechała wreszcie Nasza Matka. Maryja rozpoczęła swoją gościnę w Naszej wspólnocie. W imieniu Nas wszystkich, składając na Matczynych rękach pocałunek powitał Maryję ksiądz proboszcz Szczepan Janas. Tym samym pocałunkiem powitał i uczcił Panią Jasnogórską ksiądz biskup Edward Frankowski. Ksiądz proboszcz Szczepan Janas przejął od proboszcza Nowej Słupi Stanisława Prokuskiego Ewangeliarz, które towarzyszą Maryi podczas Jej pielgrzymowania po Ojczyźnie. Po odegraniu Intrady Jasnogórskiej ruszyła procesja do kościoła. Jako pierwsi na swoje ramiona obraz Maryi wzięli strażacy. Potem Obraz nieśli kolejno: ojcowie, matki, rodzice księży pochodzących z Naszej parafii, nauczyciele, samorząd, młodzież żeńska, służba liturgiczna. I tak Matka Najświętsza dotarła do Naszego parafialnego Wieczernika. Podczas uroczystego śpiewu Pieśni „Bogurodzica” Maryja spoczęła na tronie. Potem nastąpiło uroczyste odśpiewania Akatystu. Został uroczyście odczytany fragment Ewangelii Świętego Łukasza mówiący o wizycie Matki Najświętszej w domu Elżbiety zwieńczony odśpiewaniem przez wiernych hymnu Magnificat. List skierowany przez Ojca Świętego Benedykta XVI odczytał Dziekan Dekanatu Świętokrzyskiego. Ksiądz biskup przekazał księdzu Szczepanowi stułę nawiedzenia. Po tym przekazaniu rozpoczęły się przemówienia powitalne. Pierwszym, który wygłosił to przemówienie był ksiądz proboszcz Szczepan Janas. Następnie kolejno Matkę Najświętszą witali: nauczyciele, przedstawiciele rodzin, przedstawiciele młodzieży, dzieci. Po powitaniach rozpoczęła się uroczysta Msza Święta, której przewodniczył i Słowo Boże wygłosił ksiądz biskup Edward Frankowski.

Kolejnym ważnym punktem podczas wizyty Maryi była modlitwa Apelu Jasnogórskiego. Wierni w niej uczestniczący złożyli na ręce Naszej Matki wszystkie swoje radości, smutki i problemy. Prosili Matkę o pomoc i za tą pomoc dziękowali. O godzinie 24 odprawiona została Pasterka Maryjna. Przewodniczyli jej księża pochodzący z Naszej parafii oraz Ci, którzy w Naszej parafii pracowali. Głównym celebransem był ksiądz Łukasz Bzymek. Obecni byli także: ksiądz Szymon Pikus, ksiądz Dariusz Kaczor, ksiądz Marian Wiącek, ksiądz Jacek Zieliński, ksiądz Wiesław Słowiński, ksiądz Marek Walczak. Po Mszy Świętej rozpoczęły się nocne czuwania. Każda miejscowość parafii miała wyznaczony czas czuwania i modlitwy przy Świętym Wizerunku Pani Jasnogórskiej.

W kolejny dzień pobytu Maryi rano odbyła się Msza Święta dla osób niepełnosprawnych i chorych. Mszy Świętej przewodniczył ojciec kustosz Obrazu Nawiedzenia oraz ksiądz Dariusz Kaczor, były wikariusz.

Odbyły się również Msze Święte z błogosławieństwem dla dzieci i młodzieży. Osobno dla młodzieży gimnazjalnej i dla dzieci. Pierwszej przewodniczył i Słowo Boże wygłosił ojciec paulin Jarosław Obroślak, rekolekcjonista oraz ksiądz Marek Walczak, były wikariusz parafii. Drugiej Mszy Świętej przewodniczyli ksiądz Wiesław Słowiński, wikariusz oraz ksiądz Jacek Zieliński, rodak.

25 września około godziny 15 rozpoczęło się pożegnanie Maryi. Było to jednocześnie pożegnanie całego Dekanatu Świętokrzyskiego, ponieważ Nasza parafia jako ostatnia z Dekanatu gościła Matkę Bożą. Mszy Świętej przewodniczył ksiądz proboszcz Szczepan Janas. Koncelebrowali ją księża rodacy oraz księża z Dekanatu Świętokrzyskiego. Ksiądz proboszcz skierował do Matki Najświętszej słowa podziękowania za dar Nawiedzenia. Po Mszy Świętej ksiądz biskup Edward Frankowski poświęcił obrazy zakupione przez wiernych na pamiątkę wizyty Matki Bożej. Poprzez dotknięcie ram Cudownego Obrazu zostały poświęcone również dwa wizerunki Matki Bożej Częstochowskiej, które później pielgrzymowały po domach Naszej parafii, tak by każda rodzina mogła gościć Matkę Bożą w sposób szczególny w swoim domu. Nastąpił uroczysty przemarsz na parking przed kościołem, z którego Matka Boża odjechała do parafii pod wezwaniem Świętego Jana Chrzciciela w Grzegorzowicach rozpoczynając tym samym wizytę w kolejnym Dekanacie Diecezji Sandomierskiej.

Za pewnie wielu z Was posiada zdjęcia oraz film z Nawiedzenia Matki Bożej. Warto w tych dniach wrócić do tamtych wydarzeń.

Zdjęcia z archiwum parafii oraz Mateusza Fałka.