Loading...

(Just one moment)

Dzień Papieski 2018

W dniu 14 października 2018 r. wolontariusze z Zespołu Szkół w Rudkach przeprowadzili przykościelną zbiórkę pieniędzy z okazji XVIII Dnia Papieskiego. To właśnie dzięki hojności i zaangażowaniu Polaków podczas zbiórki Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia” może prowadzić swoją działalność stypendialną pośród utalentowanej młodzieży, pochodzącej z niezamożnych rodzin. 

Po Mszy świętej o godz. 11.30 w naszym kościele parafialnym odbyła się uroczysta Akademia ku czci świętego Jana Pawła II, Papieża Polaka. Akademia ta w swoim temacie i charakterze nawiązywała do XVIII Dnia Papieskiego, jaki sprawowany był w Kościele w Polsce 14 października br. pod  hasłem „Promieniowanie Ojcostwa”.

Podczas Akademii zaprezentowano montaż słowno-muzyczny do scenariusza opracowanego przez p. Barbarę Jadwidzic  oraz bogatą w treść prezentację multimedialną przygotowaną przez Magdalenę Mazur–Młynarczyk oraz tegorocznych absolwentów naszej szkoły Pawła Kucharczyka i Bartosza Skrzyniarza. O oprawę muzyczną zadbał Jakub Kusiński. 

 W prezentację wkomponowano  fragmenty nauczania  świętego  Papieża Polaka dotyczące IV przykazania Bożego oraz głęboką naukę na temat miłości Ojczyzny i wolności narodu.  

Współczesna młodzież, dzieci nie znają osobiście sylwetki św. Papieża Polaka – tym bardziej cenne są wszelkie działania podejmowane w celu przybliżenia im Jego nauczania i postaci. O tym, że i tym razem się to udało, świadczyły gromkie brawa wszystkich uczestników spotkania  oraz wzruszenie osób, które pamiętają „żywe” nauczanie i postać św. Jana Pawła II

Organizatorzy: Barbara Jadwidzic

Marzena Zbrożyna