Loading...

(Just one moment)

Prośba do Księży i Liturgicznej Służby Ołtarza

Przy okazji wizytacji kanonicznej zauważono, że w wielu parafiach w czasie Mszy św. ministranci przynoszą kielich do ołtarza w trakcie trwania modlitwy powszechnej, co jest niezgodne z obowiązującymi przepisami liturgicznymi. Ogólne Wprowadzenie do Mszału Rzymskiego z 2002 roku, w numerze 139 wyraźnie zaznacza, że: „Po zakończeniu modlitwy powszechnej wszyscy siadają i rozpoczyna się śpiew na przygotowanie darów (por. nr 74). Akolita albo inny świecki ministrant umieszcza na ołtarzu korporał, puryfikaterz, kielich, palkę i mszał”.
Dlatego Kuria Diecezjalna zwróciła się z prośbą do wszystkich Księży Proboszczów i Wikariuszy, aby dbając o piękno liturgii zwracali szczególną uwagę na obowiązujące przepisy liturgiczne i uwrażliwiali na nie Liturgiczną Służbę Ołtarza.

Źródło informacji: https://diecezjasandomierska.pl/prosba-do-ksiezy-i-liturgicznej-sluzby-oltarza/

Źródło obrazka: https://www.facebook.com/DiecezjaSandomierskaPL/photos/a.540806042676552/1596294903794322/?type=3&theater