Niedziela Dobrego Pasterza

Niedziela Dobrego Pasterza

We wczorajszą niedzielę (12.05.) przeżywaliśmy Niedzielę Dobrego Pasterza. Modliliśmy się w intencji powołań kapłańskich i zakonnych. Gościliśmy również przedstawicieli wspólnoty Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu: księdza doktora Witolda Płazę, wice rektora i wykładowcę historii filozofii oraz metafizyki, diakona Michała Zelika oraz kleryka Bartosza Wawrzkiewicza. Po Mszy Świętej o godzinie 9:00 odbyło się spotkanie z młodzieżą, które poprowadzili diakon Michał oraz kleryk Bartosz. Opowiadali oni nie tyle o samym kapłaństwie, jak również o przygotowaniu i życiu codziennym we wspólnocie seminaryjnej.