Odpust ku Czci Świętej Barbary

Odpust ku Czci Świętej Barbary

1 grudnia rozpoczęliśmy nowy Rok Liturgiczny. Rozpoczął się również Adwent – czas oczekiwania na Narodzenie Naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa.

4 grudnia przeżywaliśmy w naszej wspólnocie Odpust ku Czci Świętej Barbary – patronki nie tylko górników, ale także naszej parafii i pierwszego kościoła. Msze Święte sprawowane były o 9:00, 11:30 (Suma odpustowa) i o 17:00. Uroczystej sumie przewodniczył i Słowo Boże wygłosił ksiądz Włodzimierz Tamborek – wikariusz parafii pod wezwaniem Świętej Małgorzaty w Chybicach. Po Mszy przed Najświętszym Sakramentem odmówiliśmy Litanię do Świętej Barbary, prosząc, by orędowała za nami u Tronu Miłosiernego Boga.

4 grudnia był również dniem spowiedzi w Naszej parafii. Mogliśmy skorzystać z tego sakramentu, aby przygotować się i jeszcze ściślej uczestniczyć w Tajemnicy Przyjścia na świat Naszego Zbawiciela. Dziękujemy księżom z Dekanatu Świętokrzyskiego za posługę w konfesjonałach.