Program wizyty duszpasterskiej (20-25.01.2020)

Program wizyty duszpasterskiej (20-25.01.2020)

20 styczeń (9:00 – 16:00) – Rudki ulica Kolejowa i ulica Skowroniec.

21 styczeń (9:00 – 16:00) – Rudki ulice: Słoneczna, Staszica, Szkolna (domy jednorodzinne) oraz ulica Staszica blok numer 3.

22 styczeń (9:00 – 16:00) – Rudki ulica Wesoła bloki 4 i 5 oraz ulica Chełmowa blok numer 10.

23 styczeń (9:00-16:00) – Rudki ulica Staszica blok numer 6 oraz ulica Spółdzielcza bloki numer 7 i 8.

24 styczeń (9:00-16:00) – Rudki ulica Spółdzielcza blok numer 10.

25 styczeń (9:00-15:00) – Rudki ulica Spółdzielcza blok numer 9 oraz ulica Pocztowa blok numer 12.

Prosimy przygotować stół nakryty białym obrusem, kropidło i święconą wodę, Krzyż, Biblię, zapalone świece. Dzieci i młodzież proszone są o przygotowanie zeszytów do religii.

Prośba o pojazd w poniedziałek i we wtorek na godzinę 8:45.