Loading...

(Just one moment)

„… W Częstochowie Tron Swój Wzniosła…”

3 maja obchodziliśmy Święto Matki Bożej Królowej Polski. Święto zostało ustanowione w 1920 roku przez papieża Benedykta XV, na prośbę biskupów polskich. Święto to upamiętnia moment powierzenia przez króla Jana Kazimierza Polski pod opiekę Matki Bożej. Wydarzenie to nazwane zostało Ślubami lwowskimi. Król złożył je podczas potopu szwedzkiego.