MODLITWA

MODLITWA

IMAG0180

MODLITWA

Leśniowska Patronko

Rodzin. Na fundamencie

Twej miłości wznoszę

świątynię mej modlitwy. Na

Twej łaskawości opieram

me serce. Na Twej

wierności opieram mą

niestałość. Na Twej

świętości opieram

wszystkie

me plany, marzenia i

tęsknoty. Na Twej

łagodności opieram mą

skromną

prośbę: obdarz mnie

Bożym błogosławieństwem.

Amen.