Loading...

(Just one moment)

IV Kongres Eucharystyczny Diecezji Sandomierskiej

23 września w naszej wspólnocie przeżywaliśmy IV Kongres Eucharystyczny Diecezji Sandomierskiej. Wystawienia Najświętszego Sakramentu miało miejsce po Mszy Świętej o godzinie 7:00. Adoracja trwała do godziny 18:00.

Dziękuję wszystkim, którzy znaleźli choćby pięć minut i wzięli udział w Adoracji Najświętszego Sakramentu, związanej z przeżywanym w Naszej Diecezji IV Kongresem Eucharystycznym.

Dziękuję także za udział we Mszy Świętej i Procesji na zakończenie Oktawy Bożego Ciała.