Adwentowy czas

Adwentowy czas

IMAG0215

Adwent jest czasem oczekiwania i przygotowywania serc na przyjście Chrystusa. Czas ten  z jednej strony przypomina nam o historycznym oczekiwaniu Izraela na przyjście Mesjasza, z drugiej  zaś o tym, że Chrystus przyjdzie na ziemię po raz drugi i na tę chwilę mamy być przygotowani, gdyż nie wiemy kiedy ona nastąpi. W naszym przedświątecznym zabieganiu i trosce, aby niczego nie zabrakło w święta Bożego Narodzenia nie możemy zapomnieć o  adwentowym czuwaniu, które winno być czasem wspólnej modlitwy, słuchania słowa Bożego, porządkowania serca i pełnienia dzieł miłosierdzia. W naszej wspólnocie parafialnej to adwentowe czuwanie przeżywamy uczestnicząc w porannej Mszy świętej roratniej. W ubiegłym tygodniu parafianie uczestniczyli w rekolekcjach uwieńczonych uroczystością odpustową ku czci św. Barbary, w czasie której słowo Boże głosił ks. Jacek Zieliński, tutejszy rodak. W dzień odpustu odbywała się także spowiedź św. W drugą niedzielę adwentu w naszej parafii gościliśmy misjonarza – Jana Kędziorę, który przez ponad 20 lat duszpasterzował w Kongo. Misjonarz przedstawił sytuację chrześcijan w Afryce, ich zwyczaje i potrzeby. Była to także okazja do wsparcia chrześcijan na Czarnym Lądzie. Przez okres adwentu możemy przekazać dary serca najmłodszym, składając w kościele słodycze i zabawki, z których przed Bożym Narodzeniem zostaną zrobione paczki i dotrą one do dzieci z uboższych rodzin naszej parafii. Parafianie kupując w kościele świece Caritas na stół wigilijny również mogą wspomóc potrzebujące dzieci.
Niech Chrystus Pan, który w tym adwentowym czasie przychodzi do nas przez modlitwę, słowo Boże, sakramenty św. i w drugim człowieku otwiera nasze serca i pozwala nam doświadczać swojego pokoju i radości.

ks. Kazimierz Hara