Pielgrzymowanie

Pielgrzymowanie

Jak co roku Pątnicy ziemi Ostrowieckiej zmierzający do tronu Pani Jasnogórskiej zatrzymali się 5 sierpnia na odpoczynek w naszej parafii. Parafianie przyjęli pielgrzymów z wielką radością przygotowując dla nich śniadanie. Pątnicy za ten wielki dar serca jaki doświadczyli od mieszkańców parafii Rudki byli wdzięczni pamiętając o nas w swoich modlitwach w czasie szlaku pątniczego jak i na Jasnej Górze. Na szlak pielgrzymi dołączyły  w tym roku także nasze parafianki. Za wszystkich dobroczyńców, którzy okazali wielkość swojego serca ks. proboszcz odprawił Msze Święta dziękczynną.