Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

"Gdy ukrzyżowano Jezusa, lud stał i patrzył. Lecz członkowie Wysokiej Rady drwiąco mówili: Innych wybawiał, niechże teraz siebie wybawi, jeśli On jest Mesjaszem, Wybrańcem Bożym. Szydzili z Niego i żołnierze; podchodzili do Niego i podawali Mu ocet, mówiąc: Jeśli Ty jesteś królem żydowskim, wybaw sam siebie. Był także nad Nim…

Obchody święta Niepodległości w Rudkach

[singlepic id=51 w=320 h=240 float=left]W przeddzień święta Niepodległości, wspólnie z Urzędem Gminy Nowa Słupia, na czele z Wójtem Wiesławem Gałką i Księdzem Proboszczem Kazimierzem Harą, cała nasza parafia zgromadziła się w kościele Matki Bożej Częstochowskiej w Rudkach, aby podczas niedzielnej Eucharystii modlić się w intencji naszej Ojczyzny. Obchody dnia odzyskania…

Msza święta z modlitwą za Ojczyznę

Serdecznie zapraszamy wszystkich parafian na niedzielną Mszę świętą o godzinie 9.00, która będzie połączona z modlitwą w intencji naszej Ojczyzny. Eucharystii przewodniczył będzie Ksiądz Proboszcz, a całość Liturgii rozpoczniemy przy Krzyżu Wotywnym (przy wjeździe na parking parafialny), gdzie złożone zostaną symboliczne kwiaty i zapalony zostanie znicz. W swoich codziennych modlitwach…

Spotkanie KCPR dekanatu świętokrzyskiego

[singlepic id=47 w=320 h=240 float=left]Eucharystią rozpoczęło się niedzielne spotkanie Katolickiego Centrum Pomocy Rodzinie dekanatu świętokrzyskiego. Mszy świętej przewodniczył i okolicznościowe kazanie wygłosił Ks. Wiesław Surma - diecezjalny Duszpasterz Rodzin. Bezpośrednio po Liturgii Eucharystycznej, na plebanii w Rudkach, w miłej atmosferze dyskutowano na tematy związane z działalnością KCPR i inicjatywami, które…

Warunki zyskania odpustu z racji nawiedzenia cmentarza

Dziś po południu, po Nieszporach lub niezależnie od nich, na cmentarzu odprawia się procesję żałobną ze stacjami. Od południa dnia Wszystkich Świętych i przez cały Dzień Zaduszny w kościołach i kaplicach publicznych można uzyskać odpust zupełny, ale tylko jeden raz. Warunki zyskania odpustu są następujące: 1) pobożne nawiedzenie kościoła lub…

XXX Niedziela Zwykła w Roku C

"Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: „Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?” A oni odpowiedzieli: „Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków”. Jezus zapytał ich: „A wy za kogo Mnie uważacie?” Odpowiedział Szymon Piotr: „Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego”.…

Dzień Papieski

[singlepic id=32 w=320 h=240 float=left]"Spójrz na Chrystusa" - pod takim hasłem odbyła się tegoroczna Wieczornica poświęcona osobie bł. Jana Pawła II, która miała miejsce w piątkowy wieczór w parafialnym kościele w Rudkach. Prowadzeniu Wieczoru Papieskiego podjęła się młodzież z naszego Gimnazjum w Rudkach wraz z Katolickim Stowarzyszeniem Młodzieży, działającym przy…

Prezentacja tegorocznego konkursu różańcowego

[singlepic id=26 w=320 h=240 float=left]Przedstawiamy Państwu tegoroczne różańce wykonane przez dzieci i młodzież, w konkursie na Najpiękniejszy Różaniec Maryjny. Wszyscy możemy się przekonać, oglądając zdjęcia, jak czasochłonnego zadania podjęli się nasi młodzi artyści. Cieszymy się ich zaangażowaniem i trudem włożonym w wykonanie różańców. Na wyniki jednak musimy poczekać do 27…

Konkurs różańcowy

Pamiętacie o naszym parafialnym konkursie na najpiękniejszy różaniec? Czas oddania swoich różańców upływa z dniem jutrzejszym. Część dzieł już otrzymaliśmy. Trzeba przyznać, że są wyśmienite! Już teraz gratulujemy pracy i przyznajemy się, że wybór będzie bardzo trudny. Przypominamy, że konkurs dotyczy różańców wykonanych własnoręcznie, dowolna techniką i z dowolnych materiałów.…