Nowy Krzyż Misyjny

Nowy Krzyż Misyjny

Przy Naszym Kościele został wymieniony Krzyż Misyjny. To wydarzenie miało związek z obchodzonymi w Naszej Parafii Misjami, które w dniach 12-18 marca poprowadził dla nas ksiądz Mirosław Gajewski, wikariusz Parafii Pod Wezwaniem Miłosierdzia Bożego w Ostrowcu Świętokrzyskim. Krzyż został poświęcony 15 marca po Mszy Świętej o godz. 17. Poświęcenia dokonał ksiądz biskup Edward Frankowski, biskup senior Diecezji Sandomierskiej.