Loading...

(Just one moment)

Nowi ministranci i lektorzy w naszej parafii

W uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata, grono Liturgicznej Służby Ołtarza naszej parafii zasiliło kolejnych dwóch ministrantów i sześciu lektorów. Uroczysta Msza święta o godzinie 9.00 była okazją, aby wspólnie z wiernymi podziękować Bogu za cały Rok Wiary, który został zapoczątkowany w ubiegłym roku przez papieża Benedykta XVI. Jako wyraz swojej wdzięczności Chrystusowi Królowi Wszechświata i gotowości […]

Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

„Gdy ukrzyżowano Jezusa, lud stał i patrzył. Lecz członkowie Wysokiej Rady drwiąco mówili: Innych wybawiał, niechże teraz siebie wybawi, jeśli On jest Mesjaszem, Wybrańcem Bożym. Szydzili z Niego i żołnierze; podchodzili do Niego i podawali Mu ocet, mówiąc: Jeśli Ty jesteś królem żydowskim, wybaw sam siebie. Był także nad Nim napis w języku greckim, łacińskim […]

Obchody święta Niepodległości w Rudkach

W przeddzień święta Niepodległości, wspólnie z Urzędem Gminy Nowa Słupia, na czele z Wójtem Wiesławem Gałką i Księdzem Proboszczem Kazimierzem Harą, cała nasza parafia zgromadziła się w kościele Matki Bożej Częstochowskiej w Rudkach, aby podczas niedzielnej Eucharystii modlić się w intencji naszej Ojczyzny. Obchody dnia odzyskania przez Polskę Niepodległości rozpoczęły się tuż przed godziną 9.00, […]

Msza święta z modlitwą za Ojczyznę

Serdecznie zapraszamy wszystkich parafian na niedzielną Mszę świętą o godzinie 9.00, która będzie połączona z modlitwą w intencji naszej Ojczyzny. Eucharystii przewodniczył będzie Ksiądz Proboszcz, a całość Liturgii rozpoczniemy przy Krzyżu Wotywnym (przy wjeździe na parking parafialny), gdzie złożone zostaną symboliczne kwiaty i zapalony zostanie znicz. W swoich codziennych modlitwach pamiętajmy o naszej Ojczyźnie i […]

Spotkanie KCPR dekanatu świętokrzyskiego

Eucharystią rozpoczęło się niedzielne spotkanie Katolickiego Centrum Pomocy Rodzinie dekanatu świętokrzyskiego. Mszy świętej przewodniczył i okolicznościowe kazanie wygłosił Ks. Wiesław Surma – diecezjalny Duszpasterz Rodzin. Bezpośrednio po Liturgii Eucharystycznej, na plebanii w Rudkach, w miłej atmosferze dyskutowano na tematy związane z działalnością KCPR i inicjatywami, które można podjąć, szczególnie w czasie przygotowań do kanonizacji bł. […]

Warunki zyskania odpustu z racji nawiedzenia cmentarza

Dziś po południu, po Nieszporach lub niezależnie od nich, na cmentarzu odprawia się procesję żałobną ze stacjami. Od południa dnia Wszystkich Świętych i przez cały Dzień Zaduszny w kościołach i kaplicach publicznych można uzyskać odpust zupełny, ale tylko jeden raz. Warunki zyskania odpustu są następujące: 1) pobożne nawiedzenie kościoła lub kaplicy, 2) odmówienie „Ojcze nasz” […]

XXX Niedziela Zwykła w Roku C

„Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: „Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?” A oni odpowiedzieli: „Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków”. Jezus zapytał ich: „A wy za kogo Mnie uważacie?” Odpowiedział Szymon Piotr: „Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego”. Na to Jezus mu rzekł: […]

Dzień Papieski

„Spójrz na Chrystusa” – pod takim hasłem odbyła się tegoroczna Wieczornica poświęcona osobie bł. Jana Pawła II, która miała miejsce w piątkowy wieczór w parafialnym kościele w Rudkach. Prowadzeniu Wieczoru Papieskiego podjęła się młodzież z naszego Gimnazjum w Rudkach wraz z Katolickim Stowarzyszeniem Młodzieży, działającym przy naszej parafii. Nad przygotowaniem i przebiegiem Wieczornicy czuwali Nauczyciele […]

Prezentacja tegorocznego konkursu różańcowego

Przedstawiamy Państwu tegoroczne różańce wykonane przez dzieci i młodzież, w konkursie na Najpiękniejszy Różaniec Maryjny. Wszyscy możemy się przekonać, oglądając zdjęcia, jak czasochłonnego zadania podjęli się nasi młodzi artyści. Cieszymy się ich zaangażowaniem i trudem włożonym w wykonanie różańców. Na wyniki jednak musimy poczekać do 27 października, kiedy to podczas Mszy św. o godz. 9.00 […]