Odpust ku Czci Św. Barbary

Odpust ku Czci Św. Barbary

W dniu dzisiejszym (04.12) Nasza wspólnota przeżywała odpust ku Czci Św. Barbary, patronki parafii. Msze Święte sprawowane były jak w porządku niedzielnym. Uroczystej sumie odpustowej przewodniczył i kazanie wygłosił ks. prof. Adam Kończak. Ks. prof. wygłosił również Homilię na Mszach Św. o godz. 7:30 i 9:00.

W słowie do Nas skierowanym przywołał On życiorys Św. Barbary i wskazał na Jej całkowite oddanie Bogu. Nie bała się przyjąć śmierci z rąk własnego ojca, który wcześniej więził Ją i torturował za to, iż wierzy w Jezusa Chrystusa.

Na zakończenie Mszy odbyło się Wystawienie Najświętszego Sakramentu i odmówiliśmy Litanię do Św. Barbary.