Rocznica wprowadzenia stanu wojennego

Rocznica wprowadzenia stanu wojennego

W czwartek przypada rocznica wprowadzenia w Polsce stanu wojennego. Pamiętajmy w swoich modlitwach o tych, którzy w tym okresie stracili życie i zdrowie w walce o wolną Ojczyznę.

Stan wojenny został wprowadzony na całym terytorium Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, niezgodnie z obowiązującą wtedy Konstytucją. W wyniku tych działań internowanych zostało 10 131 osób, a życie straciło około 40 osób, w tym 9 górników podczas pacyfikacji strajku w kopalni WUJEK (16.12.1981). Stan wojenny zawieszono 31.12.1982 roku, a zniesiono 22 lipca 1983 roku.