Narodzenie Pańskie

Narodzenie Pańskie

Uroczystą Mszą Świętą, zwaną Pasterką, rozpoczęliśmy radosne świętowanie Przyjścia na świat Naszego Zbawiciela. Mszy Świętej przewodniczył i Homilię wygłosił ksiądz Stanisław Szuba, administrator naszej parafii.

Dziękujemy KGW Modrzewianki za śpiew kolęd podczas Mszy Świętej.