25 rocznica śmierci księdza Zdzisława Tokarskiego

25 rocznica śmierci księdza Zdzisława Tokarskiego

4 stycznia przypadła 25 rocznica śmierci księdza Zdzisława Tokarskiego – budowniczego naszej parafialnej Świątyni. Ksiądz Zdzisław Tokarski był proboszczem w latach 1974 – 1994. Zmarł 4 stycznia 1994 roku i został pochowany w swojej rodzinnej parafii w Świątnikach. Spośród wszystkich naszych duszpasterzy sprawował najdłużej posługę proboszcza w naszej parafii.

Pamiętajmy o Nim w naszych modlitwach.