Wielki Post

Wielki Post

Udziałem we Mszy Świętej z posypaniem głowy popiołem w Środę Popielcową rozpoczęliśmy czterdziestodniowy okres Wielkiego Postu. Najważniejszymi jego elementami są post, modlitwa i jałmużna. Czas refleksji nad własnym życiem i postępowaniem oraz nawrócenia. Nie odkładajmy tego na potem. Już dziś możemy być Zbawieni. Zróbmy wszystko, by z czystym sercem przeżywać Zmartwychwstanie Pańskie.

W czasie Wielkiego Postu zachęcamy do uczestnictwa w nabożeństwach Drogi Krzyżowej oraz Gorzkich Żali. Nabożeństwa Drogi Krzyżowej odbywać się będą w piątek o 15:45 – dla dzieci oraz o 16:30 – dla dorosłych. Nabożeństwo Gorzkich Żali z Kazaniem Pasyjnym w niedzielę o godzinie 16:30.

W kościele za ławkami wystawiona jest parafialna księga trzeźwości. Można wpisywać swoje imię i nazwisko oraz okres, w którym powstrzymamy się od spożywania alkoholu (np. Okres Wielkiego Postu).

Rekolekcje wielkopostne odbędą się w dniach 31.03 – 03.04. W ostatni dzień rekolekcji (środa) będzie możliwość skorzystania z sakramentu pokuty. Rekolekcję poprowadzi ksiądz Andrzej Chuchnowski, rektor kościoła pod wezwaniem Świętego Franciszka z Asyżu i Świętej Klary w Jędrzejowie koło Ostrowca Świętokrzyskiego.