Ksiądz Stanisław Zioło ósmym proboszczem naszej parafii