Nabożeństwa różańcowe

Nabożeństwa różańcowe

Rozpoczął się miesiąc październik. Poświęcony jest on Maryi, którą błagać pragniemy za siebie i świat cały zanosząc modlitwy różańcowe. W Naszym kościele odbywają się one:

W dni powszednie o godzinie 17:30.

W niedzielę o godzinie 16:30.

Zachęcam do licznego udziału w nabożeństwie.