Loading...

(Just one moment)

78 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

1 sierpnia przypadła 78 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. W 1944 roku, o godzinie 17 rozpoczęły się pierwsze powstańcze walki. Samo powstanie było wystąpieniem zbrojnym przeciwko okupującym Warszawę wojskom niemieckim. Zostało zorganizowane przez Armię Krajową w ramach akcji „Burza”.

Pamiętajmy w Naszych modlitwach o wszystkich, którzy polegli w walce o wolność Naszego kraju, a dla żyjących prośmy o potrzebne łaski na każdy dzień życia.

Źródło obrazka: http://sejm.gov.pl