Wielki Post

Wielki Post

IMG_0038

W Środę Popielcową rozpoczął się okres Wielkiego postu. Kapłan w symbolicznym geście posypał nasze głowy popiołem, wypowiadając słowa: „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”. Są to słowa Chrystusa wzywające nas do troski o naszą duszę, gdyż dla wielu współczesnych ludzi troska o ciało i sprawy materialne wydają się być najważniejsze. Bóg w tym czasie chce nas obdarować swoją łaską i udzielić nam swojej mocy. Stanie się to wtedy, kiedy będziemy słuchali  słowa Bożego, przystępowali do sakramentów świętych i gdy podejmiemy trzy pobożne uczynki: jałmużnę, modlitwę i post. Uczynki te pomogą nam postawić Boga na pierwszym miejscu w naszym życiu i wsłuchiwać się w Jego głos, mieć hojne serca dla ludzi potrzebujących i wreszcie podjąć post od grzechu,  abyśmy nie sięgali po to, co do nas nie należy, a umiejętne korzystali z tego, co Bóg przeznaczył dla nas. Niech ten święty czas służy odnowie naszego serca i umysłu, pomoże nam w zbliżeniu się do Boga i bliźniego, a jednocześnie przygotuje nas do Świąt Paschalnych.

 

W okresie Wielkiego Postu zapraszamy do udziału w nabożeństwach:

Drogi Krzyżowej w piątki:

–                    dla dzieci o godz. 15.30

–                    dla dorosłych o godz. 16.30

–                    dla młodzieży o godz. 19.00

 

Gorzkich Żali w niedziele o godz. 16.30

Rekolekcje wielkopostne odbędą się w dniach 15 – 18 marca 2015 r. (niedziela – środa)

Spowiedź św. : 18 marca (środa) w godz. 9.00 – 12.30 i 16.00 – 17.30

Katecheza przedmałżeńska odbywać się będzie we wszystkie niedziele Wielkiego Postu o godz. 15.30

 

duszpasterze:

ks. Kazimierz Hara – proboszcz

ks. Sylwester Gaweł – wikariusz