Loading...

(Just one moment)

Rekolekcje Wielkopstne

Od 15 do 18 marca nasza wspólnota parafialna przeżywała doroczne rekolekcje wielkopostne. Duchowym przewodnikiem który prowadził nas przez ten święty czas rekolekcji był ks. kan. Andrzej Jakóbczak- dyrektor Biblioteki Diecezjalnej w Sandomierzu.

Rekolekcjonista w konferencjach nawiązywał do tego by w swoim życiu odkryć na nowo drogę powrotu do Boga, wskazał na potrzebę jedności człowieka z Bogiem która wyraża się w Eucharystii.  Zachęcał nas abyśmy w swoim życiu cenili sobie Dar Eucharystii, byśmy tego Cennego Daru nie traktowali jako naszego obowiązku niedzielnego ale jako potrzebę naszego serca którą człowiek musi odkryć w swoim życiu. W rekolekcjach uczestniczyli m.in. uczniowie Szkoły Podstawowej jak i Gimnazjum. Tematem nauk głoszonych dla uczniów była Walka Duchowa a także Sakrament Pokuty i Eucharystii jako dar nam dany i zadany. Za dar  Słowa przedstawiciele Zespołu Szkół złożyli Rekolekcjoniści podziękowania i kwiaty.

Ksiądz Rekolekcjonista w ostatnim dniu rekolekcji udzielił parafianom błogosławieństwa z odpustem zupełnym. Pozostaje wszystkim życzyć, by rekolekcje wydały dobre owoce w ich życiu. A tym, którzy nie mogli uczestniczyć w rekolekcjach – czasu, by usłyszeli głos Boży, i odnaleźli  drogę do jedności z Bogiem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *