Kapłani i siostry zakonne z parafii

Księża pochodzący z Naszej Parafii:

Ks. Marian Wiącek

Ks. Wiktor Wiącek

Ks. Jacek Zieliński

Ks. Łukasz Bzymek

Siostry zakonne pochodzące z Naszej Parafii:

Siostra Krystyna Łukawska

Siostra Barbara Złoto