Historia posługujących w parafii

Proboszczowie:

          Ks. Piotr Koba   (1946 – 1960) – pierwszy proboszcz parafii. Urodzony 24 czerwca 1913 roku w Stawianach, parafia Kije, powiat Pińczów. W 1933 roku wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu. Święcenia kapłańskie przyjął 11 czerwca 1938 roku z rąk biskupa sandomierskiego Jana Kantego Lorka. Dekretem z 13 grudnia 1946 roku biskup sandomierski mianował Go proboszczem nowo utworzonej parafii pod wezwaniem Świętej Barbary Męczennicy w Rudkach. Ksiądz Piotr Koba był proboszczem do 5 listopada 1960 roku. Zmarł 31 sierpnia 1971 roku.

          Ks. Adam Porębski   (1960 – 1971) – drugi z kolei proboszcz parafii. Urodzony 17 sierpnia 1913 roku w Zwoleniu. Święcenia kapłańskie przyjął 11 czerwca 1938 roku z rąk biskupa sandomierskiego Jana Kantego Lorka. 5 grudnia 1960 roku ksiądz Adam Porębski otrzymał nominację na proboszcza parafii Rudki. Zmarł 15 stycznia 1980 roku w szpitalu w Radomiu.

          Ks. Adam Łyżwa   (1971-1974) – urodzony 7 grudnia 1926 roku w Końskich. W 1948 roku wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu. Święcenia kapłańskie przyjął 31 maja 1953 roku. W 1971 roku otrzymał nominację na proboszcza parafii w Rudkach. Posługę tą pełnił do 1974 roku. W 1993 roku zakończył pracę duszpasterską i zamieszkał w Domu Księży Emerytów w Radomiu. Zmarł 26 lipca 2019 roku w wieku 92 lat. Został pochowany na cmentarzu w Radomiu przy ulicy Ofiar Firleja.

          Ks. Zdzisław Tokarski   (1974 – 1994) – urodził się 21 marca 1932 roku w Węgrcach Szlacheckich, parafia Świątniki pod Sandomierzem. Święcenia kapłańskie przyjął 29 maja 1955 roku. Od 1974 roku pełnił posługę proboszcza w parafii w Rudkach. Sprawował ją aż do śmierci, która nastąpiła 4 stycznia 1994 roku. Pochowany został w swej rodzinnej parafii na cmentarzu w Świątnikach. Ksiądz Zdzisław Tokarski pracował w parafii ponad 19 lat (najdłużej spośród dotychczasowych proboszczów)

          Ks. Szczepan Janas   (1994 – 2012) – kolejny, piąty proboszcz parafii w Rudkach. Urodził się 15 listopada 1955 roku w Suchej, parafia koło Zwolenia.Święcenia kapłańskie przyjął 22 maja 1982 roku. Po śmierci księdza Zdzisława Tokarskiego został mianowany proboszczem Naszej parafii w styczniu 1994 roku. W lipcu 2012 roku ksiądz Szczepan Janas został mianowany przez księdza biskupa Krzysztofa Nitkiewicza proboszczem parafii pod wezwaniem Św. Bartłomieja w Staszowie. Duszpasterstwo księdza Szczepana Janasa trwało ponad 18 lat.

          Ks. Kazimierz Hara   (2012 – 2016) – urodził się 29 sierpnia 1967 roku w Stalowej Woli, parafia Turbia. Święcenia kapłańskie przyjął 20 maja 1995 roku z rąk biskupa sandomierskiego Wacława Świerzawskiego. W lipcu 2012 roku ksiądz Kazimierz Hara otrzymał z rąk biskupa Krzysztofa Nitkiewicza nominację na proboszcza parafii pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej w Rudkach, którą pełnił do listopada 2016 roku.

          Ks. Jan Mazur   (2016 – 2020)

          Ks. Stanisław Zioło   (2020 –    )

Wikariusze:

          Ks. Dariusz Kaczor   (2004-2006)

          Ks. Marek Walczak   (2006 – 2008)

          Ks. Wiesław Słowiński   (2008 – 2009) – urodził się  9 grudnia 1964 roku w Birczy (diecezja przemyska). Święcenia kapłańskie przyjął 13 czerwca 1990 roku. Jako wikariusz pracował w Tarnobrzegu (parafia Świętej Barbary), Ostrowiec Świętokrzyski (parafia NMP Saletyńskiej), Ślęzaki, Goźlice, Cygany. W latach 2008 – 2009 pełnił posługę wikariusza w naszej wspólnocie. Następnie był administratorem parafii Św. Antoniego w Padwi Narodowej, a od 2010 roku proboszczem parafii pod wezwaniem Św. Franciszka z Asyżu w Nietulisku Dużym. Zmarł 17 listopada 2020 roku.

          Ks. Stanisław Klecha   (2009 – 2010)

          Ks. Paweł Sulicki   (2010 – 2013)

          Ks. Rafał Kusiak   (2013 – 2014)

          Ks. Sylwester Gaweł   (2014 – 2017)

          Ks. Marek Krawczyk (2017 – 2019)