Sprawozdanie z VI posiedzenia PRD

W niedzielę, 6 października 2013 roku odbyło się VI Posiedzenie Parafialnej Rady Duszpasterskiej w składzie regulaminowym pod przewodnictwem Ks. Proboszcza Kazimierza Hary. W posiedzeniu wziął również udział nowy wikariusz naszej Parafii ks. Rafał Kusiak. Uczestniczyli w nim również zaproszeni Goście, w tym Panowie Sołtysi z miejscowości Cząstków, Serwis i Rudki…