Loading...

(Just one moment)

Ministranci i Lektorzy

Głównym celem  grupy jest stała formacja liturgiczno-duchowa , realizowana poprzez przygotowanie do czynnego udziału w życiu Kościoła, uwrażliwienia na piękno liturgii. W ramach formacji stałej każdy ministrant zdobywa wiedzę oraz umiejętności praktyczne w obrębie poszczególnych stopni ministranckich.

Ministranci Parafii Rudki:

  1. Augustowski Michał
  2. Augustowski Wojciech
  3. Bassa Wiktor
  4. Dekiel Paweł
  5. Fałek Mateusz
  6. Jaros Franciszek
  7. Klusek Damian
  8. Klusek Dawid
  9. Klusek Marcel
  10. Łodej Szymon
  11. Szwagierczak Damian
  12. Świstak Bartek
  13. Zieja Ksawery

 

10 Przykazań Ministranta:

1.  Ministrant kocha Boga i dla Jego chwały wzorowo spełnia swoje obowiązki.
2.  Ministrant służy Chrystusowi w ludziach.
3.  Ministrant rozwija w sobie Boże życie.
4.  Ministrant zwalcza swoje wady i pracuje nad swoim charakterem.
5.  Ministrant poznaje liturgię i żyje nią.
6.  Ministrant wznosi wszędzie prawdziwą radość.
7.  Ministrant przeżywa Boga w przyrodzie
.
8.  Ministrant zdobywa kolegów w pracy i zabawie dla Chrystusa.
9.  Ministrant jest pilny i sumienny w nauce i pracy zawodowej.
10.Ministrant modli się za ojczyznę i służy jej rzetelną pracą.

 

10 Zasad Ministranta:

  1. Ministrant jest dzieckiem Bożym i stara się czynić dobro, a unikać grzechu.

 

  1. Ministrant jak Święty Dominik Savio kocha Chrystusa, dlatego jak najczęściej łączy się z Nim poprzez Eucharystię.

 

  1. Ministrant chlubi się Krzyżem Pana naszego Jezusa Chrystusa.

 

  1. Ministrant naśladuje Chrystusa, który stał się dla nas posłuszny aż do śmierci.

 

  1. Ministrant wypełnia nakazy Chrystusa „Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali”.

 

  1. Ministrant służąc Bogu przyczynia się do tego, aby Liturgia była piękna.

 

  1. Ministrant podczas służby przy ołtarzu zachowuje postawę modlitwy i skupienia.

 

  1. Ministrant kocha Matkę Bożą i z Jej pomocą głosi Królestwo Boże.

 

  1. Ministrant mając czyste serce promieniuje Bożą radością i jest przykładem dla swoich kolegów.

 

 1. Ministrant z miłości ku Bogu i ku bliźnim unika alkoholu i tytoniu.

 

MODLITWA PRZED MSZĄ ŚWIĘTĄ

Oto za chwilę przystąpię „Do Ołtarza Bożego, do Boga, który rozwesela młodość moją”.
Do świętej przystępuję służby. Chcę ją dobrze pełnić.

Proszę Cię, Panie Jezu, o łaskę skupienia,
aby myśli moje były przy Tobie,
aby oczy moje były zwrócone na ołtarz,
a serce moje oddane tylko Tobie. Amen.

MODLITWA PO MSZY ŚWIĘTEJ

Boże, którego dobroć powołała mnie do Twej służby, spraw, bym uświęcony uczestnictwem w Twych tajemnicach przez dzień dzisiejszy i całe me życie szedł tylko drogą zbawienia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *