Loading...

(Just one moment)

77 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

Dziś przypada 77 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. W 1944 roku, o godzinie 17 rozpoczęły się pierwsze powstańcze walki. samo powstanie było wystąpieniem zbrojnym przeciwko okupującym Warszawę wojskom niemieckim. Zostało zorganizowane przez Armię Krajową w ramach akcji „Burza”. W trakcie dwumiesięcznych walk straty wojsk polskich wyniosły ok. 16 tys. zabitych i zaginionych, 20 tys. rannych i 15 tys. wziętych do niewoli.
Pamiętajmy w Naszych modlitwach o wszystkich, którzy polegli w walce o wolność Naszego kraju, a dla żyjących prośmy o potrzebne łaski na każdy dzień życia.

Źródło obrazka: http://sejm.gov.pl