Loading...

(Just one moment)

Niedziela Miłosierdzia Bożego

W Drugą Niedzielę Wielkanocną, która w tym roku przypadła 24 kwietnia, obchodzimy Niedzielę Miłosierdzia Bożego.

Czcimy Największy Przymiot Pana Boga, czyli Jego Nieskończone Miłosierdzie względem całego świata oraz nas – Jego dzieci.

Inspiracją dla ustanowienia święta Miłosierdzia Bożego było pragnienie Jezusa, które przekazała s. Faustyna Kowalska w swoim „Dzienniczku”. Jezus powiedział do Niej: „Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem Miłosierdzia. (…) Pragnę, aby święto Miłosierdzia, było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia Mojego. Która dusza przystąpi do spowiedzi i Komunii świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski”.

Jezu, Ufam Tobie!